Het Vrolijke Konijnenhol VZW vangt sinds 2024 maar beperkt konijnen op!

Het Vrolijke Konijnenhol VZW vangt sinds 2024 maar beperkt konijnen op!
We hebben besloten alsnog niet helemaal te sluiten, maar enkel nog gedumpte dieren of dieren in nood op te vangen. We nemen niet meer aan van particulieren. Uiteraard kunnen er nog steeds konijnen bij ons geadopteerd worden!!!

First dates voor konijnen

First dates voor konijnen
Gelieve ook de FAQ na te lezen voor het maken van een koppelafspraak!

Gelieve onze FAQ door te nemen!!!

Gelieve onze FAQ door te nemen!!!
Om mij te ontlasten qua mails versturen, heb ik de FAQ even opgelijst. Op die manier hoop ik meer tijd over te hebben om iedereen echt te woord te kunnen staan met overige vragen dan deze.

MET VEEL DANK AAN ONZE HOOFDSPONSERS!!!

Volg ons op FACEBOOK

Volg ons op FACEBOOK
Wegens tijdsgebrek wordt er niet zo veel meer gepost op onze blog. Wel kun je hier uiteraard alle informatie terugvinden, zoals de adoptievoorwaarden. Voor het laatste nieuws verwijzen we dus graag door naar onze Facebookpagina.

zaterdag 24 november 2018

de 100 populairste konijnennamen

De 100 populairste konijnennamen!

(2017-2018)

Ben jij benieuwd of de naam van jouw konijn erbij staat?

bron: https://www.dierenverblijf.com/blog/de-100-populairste-konijnennamen.html

vrijdag 16 november 2018

Luchtwegproblemen bij konijnen

Dierentips - Luchtwegproblemen konijn

Luchtwegproblemen konijn

Ziekten van de luchtwegen komen regelmatig voor bij konijnen. In een groot aantal gevallen speelt de bacterie Pasteurella multocida hierbij een rol. Dit is waarschijnlijk de meest verspreide infectieziekte bij konijnen. Het gaat rond in elke konijnenkolonie die je ziet. Sommige "families" konijnen schijnen meer weerstand te hebben dan andere. De ziekte kent talrijke onderling zeer diverse ziektebeelden en symptomen. Kenmerkend van al deze aandoeningen binnen deze groep is de aanwezigheid van de pusvormende Pasteurella bacterie. De symptomen zijn afhankelijk van het orgaansysteem waar de infectie optreedt. Zeer veel gezonde konijnen hebben de Pasteurella bacterie bij zich zonder ziek te worden. Bij verminderde weerstand kan de bacterie wel leiden tot ziekteverschijnselen.
Behalve Pasteurella kunnen ook andere bacteriën, voeding, stress, huisvesting, gebrek aan beweging en andere infecties/abcessen een oorzaak zijn voor problemen met de luchtwegen.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen kunnen heel divers zijn. Het is belangrijk om op tijd naar de dierenarts te gaan voor een juiste diagnose en behandeling. Tijdige behandeling kan chronische problemen voorkomen.

Neus

Het meest voorkomende, herkenbare symptoom is een conditie die "snot" genoemd wordt, met niezen, natte neus, en vieze voorpootjes van het steeds schoonmaken van de rommel die zich op/rond de neus ophoopt.

Longen

Vanuit de neusslijmvliezen kan de bacterie gemakkelijk doordringen in de longen. Bij vatbare konijnen kan de bacterie dan acute longontstekingen geven die snel en agressief met antibiotica behandeld moeten worden. Onbehandelde konijnen kunnen binnen 24 uur aan de infectie overlijden.

Ogen

Een meer subtiele vorm van Pasteurella komt voor in de vorm die onder meer natte ogen veroorzaakt met een witte slijmsliert erin. Vaak is ook de traanbuis ontstoken. Indien men op de binnenste ooghoek drukt waar de traanbuizen beginnen, kan men vaak grote hoeveelheden wittige "kaas" naar buiten in het oog duwen. Het zal duidelijk zijn dat alleen een oogzalfje in dat geval onvoldoende zal zijn om de bacterie ook uit de traanbuizen en de traanzak te verdrijven.

Oren en middenoor

Vanuit de neus en mondholte kan de bacterie via de buis van Eustachius makkelijk het middenoor bereiken. Daar kan het dan een middenoorontsteking veroorzaken, die vaak ernstig is en lastig te bestrijden. Omdat de bacterie door het afweersysteem van het konijn omhuld wordt door een dikke puslaag ontstaat er snel een abces. Dit abces kan naar buiten doorbreken maar ook naar het binnenoor. Daar wordt het evenwichtsorgaan vervolgens aangetast. Het konijn houdt de kop scheef en kan gaan rondtollen omdat het niet langer in staat is zijn evenwicht te bewaren en al draaiend in paniek raakt. Vrij typisch is in het beginstadium de "tic" die men in de ogen ziet. Bij deze zgn. nystagmus draait het oog continue langzaam naar opzij weg om vervolgens met een snelle slag weer in de normale stand te komen. Via de gehoor en evenwichtszenuwen kan de bacterie opkruipen richting hersenen en uitmonden in fatale hersenvliesontsteking. Door de pusvorming is deze vorm bijzonder lastig te bestrijden. Alleen wanneer men direct bij de eerste symptomen van een scheve kop al direct start met de behandeling heeft het konijn een redelijke kans op genezing.

Bloedbaan

Ook ernstige bloedvergiftiging (ziekte die zich door het bloed verspreidt), longontsteking, pusophoping, melkklierontsteking en baarmoederontsteking kunnen tot de dood leiden. Aan de buitenkant ziet men alleen een sloom en meestal bijzonder ziek konijn zonder verdere opvallende andere symptomen.

Huid

Abcessen onder de kaak vanuit ontstoken kieswortels en gebitsafwijkingen zoals scheefgroeiende tanden. In dit specifieke geval lijkt het konijn een gebitsprobleem te hebben. In werkelijkheid zijn hier de tanden niet de oorzaak, maar slechts een symptoom. Ook natte en smettende plekken die geïnfecteerd raken, kapotte hakgewrichten (sorehocks), zijn ook Pasteurella symptomen. Ook bijt- en operatie wonden kunnen mits niet direct zorgvuldig behandel zeer snel geen etteren tgv. een infectie met deze bacterie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Op basis van de ziektegeschiedenis, lichamelijk onderzoek, röntgenfoto’s en kweek kan een diagnose worden gesteld. Een grondige gebitsinspectie is alleen mogelijk onder narcose. Er zal per dier worden bepaald wat de  beste methode is.

Waaruit bestaat de  behandeling?

Verschillende symptomen eisen een verschillende aanpak. Behandeling kan bestaan uit schoonspoelen van de traanbuis, schoonhouden van de huid rondom de ogen, oogzalf, antibioticum en ontstekingsremmers. Eventuele gebitsproblemen dienen aangepakt te worden.

Hoe kunnen luchtwegproblemen worden voorkomen?

Zorg voor een goede huisvesting: niet op de tocht, goede omgevingstemperatuur (niet te warm of koud) en een schoon hok zonder ammoniakdampen van de urine. Vermijd parfums, sprays, verf, kookluchtjes en stof.

bron: https://www.dierapotheker.be/dierentips/luchtwegproblemen-konijn

woensdag 14 november 2018

Wat doen bij vriestemperaturen om het uw konijntje zo aangenaam mogelijk te maken...HELP! MIJN KONIJN HEEFT IJSKOUDE OREN EN HET DRINKWATER IS BEVROREN! 
door Maryo van den Berg

Jonge konijntjes 
Jonge konijntjes (tot ca. 4 maanden) zijn te kort in hun leventje buiten geweest om nu al een wintervacht te hebben ontwikkeld. Zij kunnen last van de kou krijgen en dat kan slecht aflopen. In deze vorstperiode kunnen ze beter in een vocht- en tochtvrije schuur of garage gezet worden, uit de wind en de ergste kou. Vocht- en tochtvrij is belangrijk anders kan een konijn ziek worden. Zorg dat ze voldoende daglicht krijgen.

Tot 10 graden vorst
Konijnen die de hele zomer en herfst buiten hebben doorgebracht, hebben een dikke wintervacht ontwikkeld, en kunnen buiten blijven tot ca. 10 graden vorst. Voorwaarde is dat het hok luw staat, met de opening van de wind af, en dat er een nachthok is. In het hok en nachthok wordt extra dik stro gedaan. 's Nachts kan een juten zak voor de opening gehangen worden, of er kan plexiglas voor gedaan worden. In het laatste geval moet er gezorgd worden voor een brede kier, voor frisse lucht.
De ren moet aan de windzijde afgeschermd worden voor snijdende wind.

Drinkwater
Het drinkwater bevriest nu voortdurend, en het is nodig om vaker per dag vers water te geven, het beste lauw water. Doe dit op vaste tijden, zodat je konijn weet wanneer hij kan drinken. Wanneer je konijn direct gaat drinken heeft hij voldoende vocht naar binnen voordat het water bevroren is.
- Vooral ook 's avonds voordat je naar bed gaat nog een keer je konijn laten drinken.
NB Suiker in het water is af te raden, het water bevriest toch, en suiker is schadelijk voor de blindedarmflora.

Een flesje kan geïsoleerd worden met een dikke sok o.i.d., maar meestal bevriest het water in het tuitje snel, zodat er een klont ijs in zit. Het beste is een waterbak, die in stro wordt gezet. Stro isoleert en houdt bevriezing van het water enigszins tegen. Let er wel op dat je konijn niet precies een jolig konijn is dat met een waterbak gaat smijten. De waterbak moet zwaar zijn en liefst taps toelopen.

Extreme kou
Als het harder gaat vriezen dan 10 graden en er staat een snijdende oostenwind, zorg er dan voor dat je konijn een luwe plek heeft, dus uit de wind, en diep in stro kan wegkruipen.
Wilde konijnen leven 's winters in diepe holen beneden de vorstgrens. Zo houden ze zich warm. Voor onze tamme konijnen moet deze situatie zoveel mogelijk nagebootst worden. .

Een apart nachthok is daarom absoluut noodzakelijk, vul dat dik met stro. In een hok zonder nachthok kunnen konijnen zich niet goed warmhouden.

Te koud of niet
Konijnen zullen in de winterkou ijskoude oren hebben. Hoe weet je of ze het te koud hebben? Controleer of de lichaamstemperatuur goed is, door in het kuiltje in de nek te voelen, vlak onder het achterhoofd, daar moet het warm zijn. Wordt een koud konijn even onder de jas genomen, dan moet het dier vrij direct warm worden. Blijft hij ook onder de jas (nog lange tijd) koud, dan moet het dier direct op een warmere plaats gehuisvest worden. Onderkoeling kan een konijn fataal worden.
KONIJN NAAR BINNEN HALEN

Ziek konijn
Een ziek konijn dat in huis gehaald worden, moet direct in een warme kamer, omdat een ziek konijn veel warmte nodig heeft. Woont het dier langer dan een paar weken binnen dan verliest hij de wintervacht. en kan na herstel niet meer naar buiten. Hiermee moet gewacht worden tot het voorjaar.

Binnen wonen
Konijnen die om andere redenen dan ziekte tijdens de wintermaanden in huis gehaald worden kunnen eerst een paar dagen in een koeler vertrek wennen, en dan zonder bezwaar in verwarmde kamers wonen. Ze kunnen dan niet meer terug naar buiten, maar moeten tot het voorjaar binnen blijven wonen. 's Winters kan een buitenkonijn niet telkens binnen in de warme kamer spelen en daarna weer in een buitenhok gezet worden, het dier zou ziek kunnen worden door de grote temperatuursverschillen.

bron:
http://www.konijnen.nl/oud/diversen/vrieskou.htm

woensdag 7 november 2018

Gezonde konijnen

Gezonde konijnen


Gezonde konijnen

Gezonde konijnen


Een gezond konijn is een blij konijn. Maar hoe houd je je konijn blij (en dus gezond)? Ik geef graag een paar tips!

Konijnen en gezelschap

Konijnen zijn sociale dieren die behoefte hebben aan gezelschap. De samenstelling van het gezelschap is echter wel van belang. Als je twee mannetjes bij elkaar zet ontstaat het risico dat ze kunnen gaan vechten. Een koppel van een mannetje en vrouwtje is alleen handig als je ermee wil fokken of de konijntjes laat steriliseren / castreren. Twee vrouwtjes gaan meestal wel goed samen, als ze met elkaar zijn opgegroeid.
Konijnen vinden het van nature niet fijn om opgepakt te worden omdat het prooidieren zijn. In het wild worden ze namelijk alleen opgepakt door vogels of andere roofdieren die ze willen opeten. Om konijnen te laten wennen aan de mens wordt er daarom geadviseerd om jonge konijntjes vanaf 4 weken leeftijd te laten wennen aan oppakken, aaien en verzorgen.

Huisvesting en verzorging

Konijnen kunnen zowel buiten als binnen in een ruime kooi of hok gehuisvest worden. Konijnen zijn intelligente en actieve dieren die de ruimte nodig hebben om te kunnen springen, rennen, graven en rechtop te staan. Ze moeten in hun kooi in de lengte minimaal languit kunnen liggen en in de breedte 5 keer kunnen zitten. Voor een kooi of hok geldt natuurlijk hoe groter, hoe beter!
Een buitenhok moet bescherming bieden tegen zon, wind en regen. Konijnen kunnen sterven aan oververhitting als het hok in de felle zon staat. Geef stro als bodembedekking; een voldoende dikke laag neemt goed urine op. Maak het hok wekelijks schoon en het ontlastinghoekje dagelijks. Konijnen moeten een paar uur per dag kunnen bewegen, bijvoorbeeld in een buitenren. Als ze heel jong zijn mogen ze nog niet naar buiten als het koud is. Let er in huis op dat ze niet aan elektriciteitsdraden, planten of het tapijt kunnen knagen.

Vel en vacht

Pak een konijn nooit bij de oren of het nekvel op en steek ook geen hand plotseling naar het dier uit. Dit laatste kan een aanval uitlokken. Gewoon een hand onder de buik en de borst. De rug moet goed worden vastgehouden als het konijn tegen de borst wordt gedrukt.
Als een konijn in de rui is, mag de vacht geborsteld worden om de dode haren te verwijderen. Hiermee wordt voorkomen dat zich haarballen vormen in de maag. Een konijn kan namelijk niet overgeven en te veel haren kan leiden tot maagverstopping.

Voeding

Konijnen hebben konijnenkorrels (biks) nodig met daarnaast altijd goed, fris ruikend hooi. Dit laatste vormt de essentiële basis van de konijnenvoeding als bron van voedingsvezels. Verder kunnen groenvoer (wortelen, andijvie, witlof, koolbladeren, boerenkool), fruit, oud brood, gras, paardenstekken, weegbree, klaver en wilgentakken worden gegeven. Verwen konijnen niet met chips, chocolade of koekjes, maar geef liever met een voerbal of knaagspeeltje dat gezond voor het dier is. Daarnaast moet er altijd vers drinkwater beschikbaar zijn; een fles met drinknippel voldoet goed en blijft lang schoon.

Gezondheid van konijnen

Gezonde konijnen zijn actief, levendig, belangstellend voor de omgeving, hebben schone ogen en oren, korte nagels en tanden, glanzende aaneengesloten vacht, een ronde, niet te dikke buik, een droge anaalstreek en een normaal loopje. Konijnen laten lastig zien dat ze iets onder de leden hebben, omdat het prooidieren zijn. Vaak hebben ze tandafwijkingen omdat de tanden en kiezen het hele leven lang doorgroeien. Als ze niet goed afslijten kunnen ze last krijgen van doorgegroeide tanden en/of kiezen die het slijmvlies beschadigen met pijn en ontstekingen als gevolg. De snijtanden kunnen helemaal gekruld opzij groeien en normaal eten belemmeren.
Meer dan 80% van de voedsters ouder dan 4 jaar kan last krijgen van baarmoedertumoren en het is daarom beter om vrouwtjes op jonge leeftijd te castreren. Te lange nagels moeten geknipt worden.
Voldoende aandacht en goede zorg zijn dus van belang om uw konijn gezond oud te laten worden.
Paul Overgaauw. Specialist Veterinaire Microbiologie KNMvD, Dipl. ACVM, SMBWO erkend parasitoloog

dinsdag 6 november 2018

konijnenhok winterklaar maken

Het wordt stilaan kouder buiten, maar is uw konijnenhok al winterklaar?

Bekijk hier in 5 stappen hoe u dit het beste kunt doen.


Buiten wordt het kouder en de winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat we voorbereidingen moeten maken om uw konijn te beschermen tegen de koude weersomstandigheden.
In 5 stappen is uw konijnenhok winterproof!
1. Zorg ervoor dat het konijnenhok uit de wind staat:
Belangrijk is dat het konijnenhok zo geplaatst wordt dat er niet te veel wind door het traliewerk heen gaat. Als het hok niet anders geplaatst kan worden zou je door middel van plexiglas voor de opengedeeltes te doen met wel een klein openingsgaatje om zuurstof binnen laten.
2. Isoleer uw konijnenhok door middel van isolatiematerialen.
Een isolatiehoes beschermt uw konijn tegen regen en wind. En het voordeel is dat het gelijk een stuk bescherming voor het hout is. De isolatie- en beschermhoezen zijn gemaakt van sterk nylon en beschikt over kunststof raamvensters. De beschermhoes wordt eenvoudig om het konijnenhok gelegd, aan de achterkant met een ritssluiting gesloten en aan de bovenkant met klittenband onder het dak bevestigd. Let op! want deze zijn niet voor ieder konijnenhok geschikt.
3. Stro als isolatiemiddel:
Door middel van Stro naast een absorberende vezel kunt u uw hok extra isoleren. Het kan het beste gebruikt worden op dagen dat het vriest. Stro neemt nl. geen vocht op dus is alleen als isolatiemateriaal te gebruiken! Konijnen kruipen er lekker in weg en beschermen zich tegen de kou.
4. Hoe voorkom ik dat de drinkfles bevriest?
Belangrijk in de winter is dat konijnen goed water blijven drinken. Het zorgt ervoor dat het konijn niet uitdroogt en de stofwisseling op gang blijft. Maar in de winter is het lastig om het water niet te laten bevriezen en toch ieder moment van de dag water te bieden.
Tip 1: Ververs het water meerdere malen per dag ong. 4-6x per dag
Tip 2: Hang de fles binnen in het hok i.p.v. buiten het hok. Deze drinkflessen die je doormiddel van een houder binnenin het hok kan bevestigen.
Tip 3: Er zijn ook thermohoezen om rond de fles te bevestigen dit zorgt er voor dat het minder snel bevriest.
Tip 4: Drinktoren met een anti-vries systeem. Deze drinktoren zorgt ervoor dat het drinkwater niet bevriest. Belangrijk is dat er wel stroom in de buurt aanwezig moet zijn.
5. Onderhoud het hout van uw konijnenhok:
Om uw konijnenhok de winter door te beschermen kan u gebruik maken van een isolatie/beschermhoes dit geeft extra bescherming voor het hout. Is er geen isolatiehoes beschikbaar voor het konijnenhok? Het winterrolgordijn bied dan een uitkomst. Dit nylon rolgordijn is eenvoudig maar zeer praktisch. Het gordijn beschermt uw dieren tegen koude, wind en regen. Bij goed weer is het gordijn weer eenvoudig en snel op te rollen en vast te maken door middel van klittenband. Eenvoudig te monteren met 3 metalen haken. Daarnaast is het aan te raden om het konijnenhok 2x te beitsen om beschadiging te voorkomen, ook de binnenkant van het dak!

bron: https://www.dierenverblijf.com/blog/is-uw-konijnenhok-al-winterklaar-bekijk-hier-.html

zondag 4 november 2018

Stopzetting HVK Oost en HVK Noord (vanaf 1/1/2019)


Naar aanleiding van de algemene vergadering van Het Vrolijke Konijnenhol VZW op zaterdag 3 november 2018 heeft het team beslist om niet langer samen te werken met Katja (HVK Oost te Horebeke) en Wendy (HVK Noord te Temse).
Helaas zaten we de laatste tijd op een totaal andere golflengte, en hebben de perikelen met administratie en communicatie hier de doorslag voor gegeven.
Nog tot en met eind december 2018 zullen alle huidige konijnen nog onder contract van Het Vrolijke Konijnenhol ter adoptie geplaatst worden en de bijdragen worden aan de hoofdzetel uitbetaald. Alle konijnen die vanaf 3/11/2018 in één van deze vestigingen binnenkomen, zullen ten gepaste tijde ter adoptie aangeboden worden onder een nieuw op te richten opvang.
We willen Katja en Wendy bedanken voor hun inzet de afgelopen maanden voor Het Vrolijke Konijnenhol en wensen hen veel succes met hun nieuwe initiatief.
Het Vrolijke Konijnenhol blijft dus uiteraard bestaan, maar we gaan terug naar onze roots: kleinschaliger met één hoofdzetel en eventueel weer een paar gastgezinnen (voor jonge niet-gecastreerde rammen).  Zo hopen we ook om de administratieve last voor de medewerkers te beperken.


zaterdag 3 november 2018

Castreer!!!

Belangrijk dus om je konijn(en) te laten castreren en steriliseren, om te voorkomen dat we een overpopulatie aan konijnen krijgen... Want voor onze opvang blijft het elke dag dweilen met de kraan open helaas...

vrijdag 2 november 2018

vervoer van je konijn in de winter

Vervoer in de winterKonijnen kunnen gelukkig beter tegen kou dan tegen warmte, maar moet je op een koude winterdag reizen met jouw konijn kun je wel een aantal maatregelen nemen om dat zo aangenaam mogelijk te maken.  Moet je op reis en vriest het buiten? Dan hebben wij een aantal tips op een rijtje gezet.

Neem je een buitenkonijn mee in de auto, laat de verwarming dan uit. Jouw konijn heeft een prima wintervacht en is niet gewend om in een verwarmde auto te zitten. Van de stress verliezen ze al haar, en in een warme omgeving zitten zorgt dan alleen nog maar voor meer stress. Konijnen kunnen niet zweten en de combinatie van stress en warmte wil je jouw konijn niet aan doen.  

Zet ook voor een binnenkonijn de verwarming van de auto niet te overdreven hard aan. 15-18 graden is voor die konijnen prima. Voor binnenkonijnen is het op hele koude dagen aan te raden om zowel op de heen- als terugweg een snugglesafe in de reismand te stoppen.  Zeker als je op de fiets of lopend op weg gaat. In de auto is het niet altijd direct nodig, afhankelijk van hoe koud het in de auto is.

Stop de reismand lekker vol met stro of handdoeken. Hang een handdoek over de reismand om tocht en koude wind te voorkomen. Zorg er wel voor dat er voldoende ventilatie is.  Ook hier geld dat als je naar de dierenarts bent geweest en jouw konijn geopereerd is, dat stro geen geschikte bodembedekking is, omdat dat kan prikken in de operatiewond. Kies er dan voor om wat extra handdoeken in de reismand te stoppen.  En vergeet niet om een snugglesafe  in de reismand te stoppen na de operatie.

bron: https://www.bunnybunch.nl/informatie/cat/konijnen-medischeinformatie/post/konijn-vervoeren/

Inschrijven nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen:
E-mail adres:
Naam:
Voornaam:
Inschrijven Uitschrijven
 

Wat konijntjes graag willen...

Wat konijntjes graag willen...

Gelieve op tijd te komen!!!

Gelieve op tijd te komen!!!
We merken dat nogal wat mensen te laat komen op de gemaakte afspraak. Gelieve op tijd te komen, omdat we vaak verschillende afspraken na elkaar hebben gepland tijdens het weekend, of 's avonds voor het avondeten. We hebben ook nog een gezin en job buiten de opvang, dus zouden we het op prijs stellen als de afspraken op tijd kunnen doorgaan. Mocht je er niet op tijd kunnen geraken, gelieve ons dan een mailtje of Facebookberichtje te sturen.